Kreckomil logo

Ubikace – obecně

10. únor 2023 (poslední aktualizace 1. února 2024)

Autorka: Kateřina Kasalická

Korektura: Ludmila Martínková (CHS Moravska Sahara),  Lucie Nečasová (CHS Of Artur), Eliška Grossová

Ubikace nebo klec, ať už tomu říkáme jakkoliv, je jedním z hlavních aspektů, kterému je potřeba věnovat pozornost, pokud chceme zařídit křečkovi spokojený život. Bohužel ale ohledně ubikací stále panuje řada nedorozumění a domněnek. Většina klecí, které zverimexy nabízí, je nevhodná a křečci jsou často nuceni v nich strávit nespokojený život. V tomto článku se dozvíte, jak vybrat ubikaci, ve které bude křeček vést spokojený život.

Ubikace pro křečka

V přírodě mívají křečci velká teritoria, například křečík campbellův si ve volné přírodě udržuje teritorium o velikosti 3.5 km². Ve svém teritoriu si získávají potravu a staví si rozsáhlé sítě tunelů a komor, ve kterých skladují potravu a schovávají se před predátory. Takových rozměrů není možné v normálních domácích podmínkách pro křečky chované jako mazlíčky dosáhnout, přesto lze v ubikacích různých rozměrů pozorovat zásadní rozdíly v tom, jak jsou v nich křečci spokojení.

Etické minimum

Chovatelé, chovatelské stanice a jejich různé asociace a kluby často stanovují takzvané Etické minimum pro velikost ubikace. Toto etické minimum definuje, jakou minimální velikost musí ubikace splňovat, aby chov křečka v takové ubikaci nebyl považován za neetický. Není to žádné magické číslo, které zajistí, že křeček bude vždy spokojený. Je to pouze pomůcka, kterou by se měl každý při volbě ubikace řídit, ale rozhodně to není zlaté a jediné pravidlo. Do této velikosti se počítá největší souvislá plocha, tudíž se do ní nezapočítávají patra nebo připojené ubikace. 

V České republice takové minimum stanovuje Český křeččí klub ve svém Etickém kodexu, a to následovně:
 • Křeček syrský – nejméně 3000 cm² (např. 75×40, 50×60, 100×30 cm) s minimální výškou 35 cm;
 • Křečík džungarský – nejméně 2000 cm² (např. 50×40 cm) s minimální výškou 25 cm;
 • Křečík campbellův – jelikož se jedná o společenský druh, minimum je určeno podle počtu křečíků následovně:
  • 1-2 křečíci – nejméně 2200 cm² (např. 55×40 cm) s minimální výškou 25 cm*,
  • 3-4 křečíci – nejméně 2800 cm² (např. 70×40 cm) s minimální výškou 25 cm*,
  • 5-7 křečíků – nejméně 4000 cm² (např. 80×50, 100×40 cm) s minimální výškou 25 cm*,
  • 8 křečíků a více – nejméně 5000 cm² (např. 100×50, 125×40 cm) s minimální výškou 25 cm*;
 • Křečík roborovského – jelikož se jedná o společenský druh, minimum je určeno podle počtu křečíků následovně:
  • 1-2 křečíci – nejméně 1650 cm² (např. 55×30 cm) s minimální výškou 25 cm*,
  • 3 křečíci a více – nejméně 2800 cm² (např. 70×40 cm) s minimální výškou 25 cm*;
 • Křečík čínský – nejméně 2200 cm² (např. 55×40 cm) s minimální výškou 25 cm;
 • Hybrid** křečíka džungarského a křečíka campbellova – nejméně 2200 cm² (např. 55×40 cm) s minimální výškou 25 cm*.
* Etický kodex bohužel opomíjí určit minimální výšku ubikace pro křečíka cambellova a křečíka roborovského, a tak je jejich minimální výška v tomto článku stanovena stejně jako pro křečíka džungarského.
** 
Etický kodex bohužel nezohledňuje hybridy křečíka džungarského a křečíka campbellova, jelikož se nejedná o uznávaný samostatný druh. Jelikož se jedná o mix dvou druhů, je jistější se řídit přísnějším minimem, tedy minimem určeným pro jednoho křečíka campbellova (hybridi jsou ale na rozdíl od campbelláčků striktními samotáři).

Nespokojený křeček

Při volbě vhodné ubikace by hlavním parametrem měla být spokojenost křečka, který v ní bude žít. Při nespokojenosti křeček projevuje známky stresu, mezi které patří:

 • hryzání mříží klece,
 • šplhání po mřížích klece,
 • bezcílné pobíhání podél obvodu ubikace,
 • letargie, neaktivita z důvodu nudy,
 • výrazná teritoriální agresivita v kleci, zatímco mimo klec je křeček velmi krotký.
Křeček hryzající klec
Křeček šplhající po kleci

Projevy stresu v menší míře, např. 5–10 minut denně, je považováno za normální chování, ve větší míře je to ale znak vysoké nespokojenosti.

Mýty

Křečky často doprovázejí mýty, kterými chovatelé občas omlouvají své malé ubikace:

 • Hryzáním klece si křečci obrušují zoubky.“ – Kovové mříže jsou pro obrušování zoubků pro křečky příliš tvrdé. Vhodným materiálem je dřevo nebo speciální okusovátka/ohryzávátka, při hryzání kovových mříží hrozí zlomení zubů a otlačení čenichu od okolních mříží.
 • Můj křeček stejně nic nedělá, větší klec by mu byla k ničemu.“ – Neaktivita je jedním z projevů nespokojenosti, je to důsledek velké nudy.
 • Proč by se ale takové klece prodávaly ve zverimexu, když jsou příliš malé?“ – Protože hlavním cílem většiny zverimexů je výdělek, stejně jako je to u kterékoliv jiné společnosti. Pro zverimexy je výhodné udržovat dojem, že křečci jsou nenáročná zvířata, na rozdíl třeba od psů a koček, tudíž si ho můžou pořídit i tací, kteří do mazlíčka nechtějí investovat příliš peněz nebo času. Což znamená pro zverimexy vyšší prodej takového vybavení a větší zisky.
 • Křečka pouštím mimo klec, kde se vyběhá, takže větší klec nepotřebuje.“ – Křeček je v přírodě zvyklý uběhnout několik kilometrů v průběhu celé noci. Jelikož křečci nejsou domestikovaní příliš dlouho (řádově desítky let), tato potřeba u nich přetrvává. To, že mají možnost běhat na větší ploše 30–60 minut mimo ubikaci, jim toto nenahradí. Také váš holý koberec nebo parkety v obýváku pro něj nejsou příliš zajímavé.
 • Šplhání po kleci křečka baví, není to důkaz nespokojenosti.“ – Křečci nejsou příliš dobrými lezci. A i v těch výjimkách, kdy je šplhání baví, dávají přednost spíše větvím nebo kamenům, nikoliv ručkování po mřížích klece. Křečci sice zvládnou vylézt po mřížích nahoru, ale především neumí příliš dobře slézat dolů (nedokážou se otočit hlavou dolů a lézt) ani dobře padat, i pádem z menší výšky do měkké podestýlky si mohou přivodit vážná zranění, při pádu na hlavu dokonce smrt.
 • Mám v kleci několik pater, takže můj křeček má dohromady velkou ubikaci.“ – Křečci v přírodě nejsou příliš dobrými lezci, respektive hlavně jsou špatnými slézači a padači, na rozdíl třeba od myší, potkanů nebo pískomilů. Od přírody preferují souvislou otevřenou plochu před patry.

Jak vybrat správnou ubikaci

Při volbě vhodné ubikace bychom měli volit největší rozměr, který dokážeme zajistit, abychom křečkovi mohli dopřát co nejspokojenější život, ovšem nikdy ne menší než dané etické minimum. Jedinou výjimkou jsou skupiny společenských druhů křečíků (křečík campbellův a křečík roborovský), kde příliš velká ubikace může naopak vyvolat teritoriální spory. V takovém případě je vhodnou velikost ubikace vzhledem k velikosti chované skupiny nejlepší diskutovat přímo s chovatelskou stanicí, odkud křečíci pochází. Křečíci ze zverimexu se většinou ve skupině nesnesou vůbec.

Při výběru je důležité i nepodcenit výšku ubikace, protože křečci jsou v přírodě norníci, tudíž vysoká vrstva podestýlky, ve které si můžou vytvářet tunely, má na jejich spokojenost značný vliv. Také je vhodné zvážit, jestli se do vybraného rozměru vejde vše potřebné vybavení. Vhodné kolečko (podrobněji v článku Běhací kolečko) pro křečka syrského má i s podstavou minimálně 30 cm a pro křečíky 25 cm a více, tudíž minimální výška ubikace daná v etickém minimu je z tohoto důvodu hraniční.

Častou chybou bývá také to, že chovatelé pořídí ubikaci, která se jim nejdříve zdá velká, ale při zařizování zjistí, že se jim tam nevejde ani všechno vybavení, které křečkovi pořídili. Proto je dobré volbu správné ubikace důkladně promyslet před jejím pořízením.

Je také důležité zmínit, že velká ubikace není vše, co křeček potřebuje. Správně zařízená ubikace by měla minimálně obsahovat silnou vrstvu neprašné neparfémované podestýlky, domeček, kolečko, zdroj vody a písek. To je ale jen naprosté minimum. Jak je ubikace zařízena, je také významný aspekt (více o vybavení se můžete dočíst v článku Jak ubikaci vybavit).

Kdy je křeček skutečně spokojený

Problémem ideální velikosti ubikace pro zajištění spokojenosti křečka se zabývala studie Behaviour of golden hamsters (Mesocricetus auratus) kept in four different cage sizes, která umístila celkem 60 samiček křečka syrského (všechny s rozdílem věku maximálně pár dní) do 4 různých ubikací (velikosti jsou uvedeny ve formátu šířka×hloubka×výška):

 • 1 800 cm² ~ 32×57×45 cm,
 • 2 500 cm² ~ 44×57×45 cm,
 • 5 000 cm² ~ 95×57×45 cm,
 • 10 000 cm² ~ 105×95×45 cm.

Všechny ubikace měly stejné vybavení, tudíž větší ubikace obsahovaly volná místa bez úkrytů, a lze předpokládat, že s přiměřeným vybavením by rozdíl v naměřených datech byl ještě větší. U křečků pak studie zkoumala míru stresu a spokojenosti, jedním z hlavních faktorů byla častost a míra hryzání drátové klece. Pozorovanou míru hryzání klece (gnawing) v poměru k velikosti ubikace lze vidět na následujícím grafu.

Graf míry hryzání klece

Závěrem této studie bylo, že doporučovaná minimální velikost pro zajištění spokojenosti křečka syrského je 10 000 cm² (105×95×45 cm), což je velmi silný závěr, zvážíme-li, že tato studie byla provedena v roce 2007. Dalším výsledkem pozorování bylo, že ve větších ubikacích (5 000 cm² a 10 000 cm²) křečci téměř nevyužívali přidanou poličku/patro na rozdíl od křečků v menších ubikacích, což naznačuje, že preferují souvislou plochu před oddělenou přidanou plochou.

Etická minima ve světě

V zahraničí také existují organizace, které se snaží stanovit etické minimum pro svou zemi nebo jinou oblast působení, v některých zemích je jich dokonce několik. Níže je přehled několika základních (pokud není uvedeno jinak, minimum se vztahuje ke křečkům syrským i křečíkům):

 • Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, the German Federal Ministry of Food and Agriculture; Německo:
  • 5 000 cm² (např. 100×50 cm) pro křečky syrské,
  • 3 000 cm² (např. 75×40 cm) pro křečíky,
 • Diebrain; Německo:
  • 10 000 cm² (např. 100×100 cm) s minimální výškou 60 cm pro křečky syrské,
  • 5 000 cm² (např. 100×50 cm) s minimální výškou 50 cm pro křečíky,
 • California Hamster Association; USA:
  • 3 871 cm² (např. ~96×40 cm),
 • PetMD; USA:
  • 5 806 cm² (např. ~100×57 cm) s minimální výškou 60 cm pro křečky syrské,
  • 4 516 cm² (např. ~100×45 cm) s minimální výškou 60 cm pro křečíky,
 • Ontario Hamsters Club; Kanada:
  • 3 871 cm² (např. ~96×40 cm),
 • Hamster Central; Velká Británie:
  • 3 000 cm² (např. 60×50 cm),
 • Hamster Society Singapore; Singapur:
  • 4 500 cm² (např. 90×50 cm) s minimální výškou 50 cm,
 • Hamster Welfare Philippines, Filipíny:
  • 5 000 cm² (např. 100×50 cm) pro křečky syrské,
  • 4 000 cm² (např. 80×50 cm) pro křečíky.

(Data naposledy aktualizována 27. ledna 2024) 

Lze vidět, že české minimum se pohybuje spíše níže. Především Německo je už dlouhodobě vzorným příkladem v oblasti chovu křečků, a i když se ve světě obecně úsilí o navýšení standardů zvyšuje, jejich minimum je stále výrazně vyšší.

Další informace

K volbě vhodné ubikace by vám také mohl pomoct článek Vhodné ubikace, který obsahuje seznam ubikací dostupných v Česku a jejich výhody či nevýhody.

Komentář autorky

Celý článek byl sepsán se snahou o objektivitu a věcnost. Zde si dovolím uvést svůj osobní názor na minimální rozměry ubikace s ohledem na výsledky výzkumů, osobní zkušenost a možnosti vybavení:

 • Křeček syrský – 5 000 cm² (např. 100×50 cm) s minimální výškou 50 cm,
 • Křečíci – 3 200 cm² (např. 80×40 cm) s minimální výškou 40 cm.

Když jsem si vybírala ten správný, ideální rozměr pro svoji první ubikaci, strávila jsem pár týdnů jen tím, že jsem procházela fotky vybavených ubikací na internetu, abych získala představu, co se tam řádově vejde a jak může vypadat.

Zdroje

Odborné výzkumy

Asociace a kluby

Jednotlivci, chovatelské stanice, blogeři, youtubeři