Kreckomil logo

Běhací kolečko

11. únor 2023 (poslední aktualizace 1. února 2024)

Autorka: Kateřina Kasalická

Korektura: Ludmila Martínková (CHS Moravska Sahara),  Lucie Nečasová (CHS Of Artur), Eliška Grossová

Běhací kolečko/kolotoč je nezbytná součást každé křeččí ubikace. Je to oblíbená zábava většiny křečků a i obecně hlodavců. Bylo vypozorováno, že pokud bylo umístěno běhací kolečko do volné přírody, hlodavci na něm s oblibou běhali. Nemáme jiné vysvětlení, než že je to prostě baví.

Velikost

Prvním nejdůležitějším atributem při výběru kolečka je jeho velikost. Většinou se prodávají hlavně malá kolečka, ve kterých se ale křečkům při běhu nezdravě prohýbají záda, jak lze vidět na obrázku níže, což jim způsobuje bolesti a problémy s páteří.

Křeček v příliš malém kolečku

Vhodná velikost kolečka se tedy určuje podle velikosti křečka, to záleží hlavně na konkrétním druhu:

 • Křeček syrský – 28 cm až 33 cm,
 • Křečík džungarskýKřečík campbellůvKřečík čínskýKřečík roborovského – 20 cm až 28 cm.

Typicky křečci i křečíci dosahují různého vzrůstu, pro ty menšího vzrůstu jsou tedy vhodná i ta menší kolečka spadající pod intervaly vypsané výše, pro ty většího vzrůstu je potřeba volit kolečka o nejvyšším průměru, který je v daných intervalech uvedený. Pokud ale pro křečka zvolíte kolečko o stupeň vyšší, vůbec nic tím nezkazíte, například i křečík roborovského bude schopen běhat v 28 cm kolečku. Pokud si tedy pořizujete mladého křečka, u kterého ještě nevíte, jak moc vyroste, nejbezpečnější je volit kolečko o největším doporučeném průměru pro daný druh.


Studie Running wheel choice by Syrian hamsters zkoumala preferenci koleček u křečků syrských. Celkem 10 samečkům a 10 samičkám dali na výběr mezi kolečky s průměrem 23 cm a 35 cm. Po dobu 20 dní měřili jejich aktivitu a zjistili, že křečci jednoznačně projevili větší zájem o kolečko s průměrem 35 cm. Poté se snažili křečky přeučit na menší kolečko tím, že jim větší kolečko zablokovali na 10 dní. Výsledkem bylo, že v kolečku běhali výrazně méně. Když jim bylo navráceno velké kolečko s průměrem 35 cm, opět projevili výrazně silnější zájem o větší kolečko a doba běhání v kolečku se u samečků dokonce ještě dočasně zvýšila oproti době, kdy bylo velké kolečko zablokováno.

Plocha a materiál

Kolečko by správně mělo mít plnou plochu, aby se na něm křečkovi dobře běhalo. Obecně jsou dostupné 3 druhy koleček:

 • Kovová kolečka [nevhodná] – se vyrábí s příčkami nebo mřížkou na běhací ploše, kvůli čemuž jsou nevhodná. U varianty s příčkami křečkovi do mezer propadá nožička a může tak dojít k jejímu zlomení, navíc kvůli příčkám vznikají otlačeniny na packách (potvrzeno studií Effects of bedding material and running wheel surface on paw wounds in male and female Syrian hamsters). V mřížovaných kolečkách pak naopak může křečkům uvíznout tlapička/drápek. Existují případy, kdy se tak stalo a křeček si pak v zoufalosti nožičku uhryzal, aby se z kolečka dostal.
  Navíc, kovová kolečka se typicky vyrábí s kovovou osou napříč kolečkem z boku, která se točí společně s kolečkem a společně se stojánkem tak vytváří efekt nůžek, který může křečka skřípnout. Jako odstrašující případ se můžete podívat na toto video.

  Mýtus : „Toto kovové kolečko používám už roky a žádný křeček se mi v něm nikdy nezranil.“ – To znamená pouze to, že jste měli štěstí, významné procento křečků se v takovém kolečku skutečně zraní.

Nevhodné kovové kolečko s příčkami
Nevhodné kovové kolečko s mřížkou

 • Plastová kolečka [vhodná] – se vyrábí jedině s plnou plochou, v dostatečné velikosti jsou tedy vhodná. Jejich hlavní nevýhodou je, že především ve větších velikostech (28 cm a více) se většinou začnou časem různě ohýbat a poměrně hlasitě vrzat nebo dřít o podstavu. Jejich hlavní výhodou je odolnost vůči nečistotám, hlavně pokud má křeček ve zvyku do kolečka čůrat.

 • Dřevěná kolečka [vhodná] – se také vyrábí jedině s plnou plochou, jsou tedy vhodná. Obecně bývají tišší než plastová kolečka, protože se vyrábí s ložiskem (plastová lze v Česku sehnat jedině se středovou osou). Na druhou stranu nejsou příliš odolná vůči nečistotám. Někteří křečci si totiž do kolečka moc rádi čůrají, což dřevěné kolečko promočí a časem začne zapáchat. Tomu se dá ale předejít nalakováním netoxickým lakem s certifikací pro dětské hračky. Jen se ujistěte, že nanesete opravdu dostatečnou vrstvu.

Zmíněná studie Running wheel choice by Syrian hamsters také zkoumala, jestli křečci u kolečka preferují naprosto hladkou plochu, nebo plochu s drážkami. U křečků nezjistili žádný zásadní rozdíl v preferenci.

Kdy kolečko dávat

Mezi chovateli panují dva různé názory, kdy křečkům kolečko dávat do ubikace – buď až po 3 až 4 měsících, nebo už po 4 týdnech.

Argument pro to, že by měli dostávat kolečko až po 3 až 4 měsících, je to, že u křečků v tomto období může vzniknout nezdravá závislost na kolečku. Přílišné běhání pak může ovlivnit křečkům růst a v krajních případech přivodit dokonce zástavu srdce.


Druhý názor, tedy ten, že by křečci měli dostat kolečko plně k dispozici již po 4 týdnech, tvrdí, že je předchozí názor zastaralý a že v minulosti sice hrozila závislost na kolečku, ale bylo to kvůli malým ubikacím a nedostatku ostatních podnětů. Zatímco v ubikacích splňujících dnešní etická minima, která jsou zpravidla větší než dříve, závislost na kolečku nehrozí. Dalším argumentem je to, že křečci jsou velmi dobří a vášniví běžci, v jejich přirozeném prostředí za každou noc naběhají několik kilometrů a kolečko je jediný způsob, jak tento jejich přirozený pud uspokojit.


V Česku je mezi chovatelskými stanicemi i mazlíčkáři zhruba stejně zastánců obou názorů. V anglických zdrojích se lze setkat spíše s druhým názorem.


Pokud si nejste jisti, kterému názoru věřit a křečka máte od chovatelské stanice, nejjistější je se zeptat na doporučení dané chovatelské stanice.

Komentář autorky

V různých diskuzích a stránek chovatelských stanic jsem vypozorovala, že první názor (kolečko až po 3 až 4 měsících) zastávají ve větší míře chovatelé křečků syrských, zatímco druhý názor (už po 4 týdnech) téměř jednoznačně zastávají chovatelé křečíků. Možnou příčinou může být i to, že křečíkům se kostra formuje rychleji. Jedná se ale jen o mé osobní pozorování a nikoliv o ověřený fakt.

Mýtus

Můj křeček v kolečku stejně neběhá, tak ho nepotřebuje.“ – Křeček je většinou aktivní hlavně v noci, pokud nemáte v jeho ubikaci nainstalovanou noční kameru, tak nemáte ponětí, co vůbec v noci dělá. Kolečko je většinou křečkova jediná možnost, jak se pořádně vyběhat.

Talíře

Většina chovatelů zastává názor, že běhací talíř/disk je jako primární kolečko nevhodné, protože při běhu na něm se křečkovi prohýbá páteř do tvaru písmene J. Navíc z nich křečci občas slítávají, pokud talíř roztočí příliš rychle. Menšina chovatelů zastává názor, že pokud má běhací talíř dostatečnou velikost, křeček na něm běhá s rovnou páteří.

Běhací talíř

Při volbě talíře je potřeba volit velikost o stupeň vyšší, než jak by tomu bylo u klasického kolečka, to znamená:

 • Křeček syrský – alespoň 35 cm,
 • Křečík džungarský, Křečík campbellův, Křečík čínský – alespoň 30 cm,
 • Křečík roborovského – alespoň 25 cm.

Praktickou nevýhodou talíře je, že při správné volbě velikosti zabírá výrazně více místa než klasické kolečko. Navíc dostatečně velký talíř pro křečky syrské nelze ani jednoduše sehnat. Bezpečnější (a praktičtější) je tedy zvolit jako primární kolečko spíše tradiční vertikální kolečko, a talíř případně pořídit spíše jako doplněk nebo do výběhu. Křečkům také většinou trvá déle, než se na něm naučí správně běhat.

Běhací koule

Běhací koule jsou často vnímané jako řešení, jak křečkovi dopřát bezpečný pohyb v otevřeném prostoru, opak je ale pravdou. Běhací koule, v jakémkoliv provedení, je pro křečky nevhodná hned z několika důvodů:

 • Křečkovi v ní nezbývá nic jiného než běhat. I když se v ní zastaví, koule se s ním neovladatelně houpe. Neběhá, protože by chtěl, ale protože musí. Z tohoto důvodu je pobyt v kouli pro křečka silně stresující zážitek.
 • Křeček je krátkozraký, vidí jen několik centimetrů před sebe, jinak se orientuje primárně čichem a hmatovými fousky. Tedy v uzavřené kouli, která je navíc často zašpiněná, vůbec neví, co je právě před ním a kam vůbec běží, a proto i pořád bourá do všeho, co mu stojí v cestě.
 • V kouli je nedostatečná cirkulace vzduchu, je to vcelku malý prostor a počet větracích dírek je minimální. Navíc křeček v takové stresové situaci více vylučuje výkaly, což způsobuje horší vzduch v kouli a částečně ucpává už tak malé ventilační dírky. Už po pár minutách tam tedy začíná být nedýchatelný vzduch.
 • Dýchací otvory jsou takové velikosti, že v nich hrozí uvíznutí drápku nebo celé pacičky. Pak hrozí, že si křeček v pohybu nožičku zlomí, nebo v případě, že se mu ji nepovede samotnému vyprostit, se může pokusit osvobodit tím, že si ji přehryže.
 • Běhací koule se zpravidla prodávají jedině v malých velikostech, ve kterých se křečkovi křiví páteř.

Běhací koule

Do běhací koule tedy křečka nikdy nedávejte, ani na chvíli, raději mu dopřejte pohyb například v zabezpečeném výběhu.

Mýtus

Když dám křečkovi do klece kouli, tak si do ní sám vleze, takže se mu v ní evidentně líbí.“ – Křeček vleze do čehokoliv, co mu do klece dáte, například do hrnečku, protože je zvědavý. Obzvlášť, pokud uvnitř cítí svůj vlastní pach. Kdybyste vzali mlýnek na maso, dali do něj křečkovu ovoněnou podestýlku a mlýnek pak dali křečkovi do klece, také si do něj vleze...

Dostupná kolečka

V Česku existuje jen pár koleček, která se vyrábí ve vhodných velikostech, níže najdete seznam těch nejrozšířenějších:

Trixie dřevěné kolečko s korkem, ve variantách 33 cm, 28 cm a 21 cm. Toto kolečko je stabilní, na běhací ploše je korek, točí se dobře, osa otáčení je tichá a při správném ošetření (netoxickým lakem) vydrží dlouho.

Kolečka tohoto typu jsou občas od výroby vyosená, což se projeví tak, že při točení se vizuelně vlní. Pokud se vlní jen lehce a pořád se může plynule točit bez většího náklonu, křečkovi to nevadí a může v něm pohodlně běhat. Pokud se ale vlní více, je lepší ho reklamovat. Případně občas to může být způsobené tím, že kolečko se částečně sesunulo z osy otáčení, v takovém případě pomůže zatlačit na střed kolečka směrem k podstavci.

Trixie dřevěné kolečko s korkem

Trixie plastové kolečko, ve variantách 33 cm28 cm a 20 cm. Toto kolečko je stabilní, běhací plocha má drobné výstupky, točí se dobře a zpočátku je tiché.

Ale ve větších velikostech (33 cm a 28 cm), se postupně pod tíhou křečka začne prohýbat a skřípat, u velikosti 20 cm se tento problém objevuje spíše vzácně u špatných kusů.

Tento typ je nevhodný pro dlouhosrsté syrské křečky, protože má uprostřed kola tyčku, do které se jim mohou zamotat chloupky.

Je dostupné ve více barevných variantách.

Trixie plastové kolečko

Trixie kolečko Natural, ve variantách 23 cm a 20 cm. Toto kolečko je stabilní a tiché, běhací plocha se skládá z více rovných ploch, křečkům ale nijak nevadí a běhá se jim po nich dobře.

Dříve bylo dostupné i ve větších velikostech, v současnosti ho najdeme jen ve velikostech vhodných pro křečíky.

Kolečko Trixie Natural

EPIC PET dřevěný kolotoč s korkem, ve variantách 32.5 cm28 cm21 cmNobby CORK ve variantách 29 cm20 cm.

Tato kolečka jsou v podstatě identická s dřevěným kolečkem s korkem od Trixie, v případě Epic se i prodává ve stejných rozměrech, nejspíše se jedná o jeho kopie.

EPIC PET dřevěný kolotoč s korkem

Karlie (Flamingo) dřevěný kolotoč, ve variantách 29 cm a 20 cm. Je v základu velmi podobný kolečkům Trixie a EPIC PET, zásadní rozdíl je, že tento typ nemá uvnitř korek, ale vcelku výrazné dřevěné výstupky, které jsou daleko od sebe, tudíž neodpovídají délce křeččího kroku.

Většina majitelů je s nimi spokojená a křečkům údajně nevadí, výjimečně se ale objeví špatná zkušenost s tím, že se křeček o výstupky odřel, jak je vidět například na přiložené fotografii, kde jsou tyto výstupky zakrvácené od křečkovo odření. Pokud máte tedy možnost výběru mezi tímto typem kolečka a typem bez výstupků, je bezpečnější volit ten bez výstupků.

Karlie dřevěný kolotoč
Krev na výstupcích kolečka

Karlie plastový kolotoč, pouze ve variantě 20 cm, dříve byl dostupný i ve větších velikostech. Tento typ je méně stabilní a poměrně hlučný. Kvůli výstupku uprostřed kola je nevhodný pro dlouhosrsté syrské křečky (aktuálně jediná dostupná velikost je pro syrské křečky obecně stejně příliš malá).

Dostupný ve více barevných variantách.

Plastový kolotoč Karlie

Případně si můžete nechat kolečko dovézt i ze zahraničí, například od německých značek Rodipet (zde najdete zajímavě řešené velké kvalitní plastové kolečko) nebo Getzoo, nebo z Amazonu, například od značek Bucatstate nebo MouseBro.

Kolotoč Rodipet Heureka

Alternativní zdroje

Pro rychlé shrnutí nebo připomenutí informací o kolečkách můžete využít následující diagram od Českého křeččího klubu. Nebo pokud raději posloucháte než čtete, doporučuju jejich následující video.

Přehled koleček pro křečka

Zdroje